Jacek Mielcarzewicz

Będ±c mieszkańcem G±sawy, jestem ¶wiadkiem wielu wydarzeń, które zachodz± w samej G±sawie czy też w gminie G±sawa. Jednym z takich wydarzeń, które obserwuję od samego pocz±tku, jest odnowa g±sawskiego, parafialnego ko¶cioła pod wezwaniem ¶w. Mikołaja. Wydarzenia te, jako reporter tygodnika Pałuki, nie tylko szczegółowo relacjonowałem na łamach gazety, ale również dokonywałem ich fotograficznego zapisu. I wła¶nie z tego materiału powstała internetowa strona, uzupełniona przez wspomnienia ks. proboszcza Ryszarda Kwiatkowskiego i profesjonalny opis dr Aleksandra Jankowskiego. Celem niniejszej internetowej strony jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania pięknymi i niepowtarzalnymi malowidłami jakie znajduj± się w g±sawskim ko¶ciele, które można osobi¶cie obejrzeć będ±c w G±sawie. Drugim celem tej internetowej strony jest pokazanie tego, czego już nie widać ze względów technicznych, budowlanych, remontowych, co było widoczne podczas naprawy ko¶cioła czy też podczas kładzenia posadzki w ko¶ciele.
Wraz z Karolem Wrzesińskim, współautorem niniejszej strony, życzymy miłych wrażeń podczas jej ogl±dania i serdecznie zapraszamy do G±sawy.

Jacek Mielcarzewicz

 

DALEJ >>

Jeste¶ naszym go¶ciem.