Rozmowy, najczę¶ciej, dotyczyły remontu ko¶cioła.

 << Poprzednie   Następne >>