Przed przyst±pieniem do pierwszych prac, toczyły się w różnych gremiach gor±ce dyskusje.

 << Poprzednie   Następne >>