Publikacje


SPOTKANIA Z ZABYTKAMI OCHRONA ZABYTKÓW PROMOCJE KUJAWSKO-POMORSKIE BIULETYN HISTORII SZTUKI OD KRUSZWICY DO POZNANIA

DREWNIANY KO¦CIÓŁ W GˇSAWIE KONSERWACJA TECHNICZNA I ESTETYCZNA... OD MAGAZYNU ZBOŻOWEGO DO PERŁY ARCHITEKTURY SAKRALNEJ CEGIEŁKA NA ODNOWIENIE SANKTUARIUM MARYJNEGO W GˇSAWIE

ZABYTKOWY KO¦CIÓŁ DREWNIANY ¦W. MIKOŁAJA W GˇSAWIE KO¦CIÓŁ P.W. ¦W. MIKOŁAJA W GˇSAWIE