¦więconka 2006 r.  


 

                                    Jak co roku parafianie licznie uczestniczyli w obrzędzie ¶więcenia potraw.