Plebania po remoncie 


 

                                                                        Teraz mamy się czym szczycić.