Informacje dla bierzmowanych - kontrakt. 


Każdy z kandydatów zobowiązany jest do:

  1. Uczestnictwa w  niedzielnej Eucharystii
  2. Uczestnictwa w 12 nabożeństwach różańcowych,
  3. Uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych,
  4. Opracowania życiorysu swojego świętego Patrona, w przypadku, gdy nie ma takiego - do wyboru świętego i uzasadnienia tego wyboru na piśmie,( do świąt Bożego Narodzenia). KANDYDAT POZOSTAJE PRZY IMIENIU CHRZCIELNYM!!!
  5. Do końca lutego postarać się o wpis do książeczki kandydata danych z księgi chrztu,
  6. Systematycznej comiesięcznej spowiedzi,
  7. Zaliczenia wymagań katechety uczącego w szkole, (zwłaszcza mały katechizm i Dzieje Apostolskie)
  8. Uczestnictwa, w co najmniej 4 nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich Żalów,
  9. Uczestnictwa w 10 nabożeństwach majowych
  10. Napisania prośby skierowanej do Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania. ( do końca marca)

 

Przypominam, że kandydaci do bierzmowania podczas nabożeństw zajmują miejsca w KOŚCIELE, a nie na chórze i nie poza kościołem!!!

 

Niniejszym zgłaszam mojego syna/córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie zobowiązuję się wspierać moje dziecko modlitwą w tym szczególnie ważnym dla niego czasie i będę starać się współpracować z odpowiedzialnym za przygotowanie kapłanem i katechetką wypełniając zobowiązania podjęte w dniu chrztu świętego.

 

 

…………………………                      …………………………

                        data                                                     podpis Rodzica