Dr Aleksander Jankowski (UKW Bydgoszcz)

"Ko¶ciół w G±sawie w kontek¶cie działalno¶ci fundacyjnej opatów trzemeszeńskich".

 Następne >>