Autorzy strony


Jacek Mielcarzewicz

Jacek Mielcarzewicz

Karol Wrzesiński

Karol Wrzesiński


Autorami strony s± Jacek Mielcarzewicz - nauczyciel Zespołu Publicznych Szkół w G±sawie i Karol Wrzesiński - inspektor w Urzędzie Gminy w G±sawie. Aktywnie przy budowie strony angażowali się koleżanka Danuta Górna oraz Tomasz Mielcarzewicz.

Zdjęcia zamieszczone na stronie objęte s± prawem autorskim zgodnie z ustaw± z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).


Je¶li chcesz do nas napisać, kliknij na adres: a u t o r @ m i k o l a j - g a s a w a . n e t