Pani Irena Starczewska - Prezes Zarz±du Banku Spółdzielczego Pałuki - podczas pierwszego czytania mszalnego

 << Poprzednie   Następne >>